Streetdance 8-10 jaar

Deze streetdanceles voor 8-10 jaar bestaat uit een warming up, waarna er een streetdance-choreografie wordt aangeleerd. Er wordt steeds meer aandacht aan de technische uitvoering van de bewegingen besteed. De les is afwisselend doordat er ook ruimte is voor spelletjes op muziek. De dans en muziek zijn aangepast op de mogelijkheden en belevingswereld van de kinderen.

Kijk in ons lesrooster wanneer deze les gegeven wordt.