Streetdance 6-8 jaar

In deze streetdanceles voor 6-8 jaar kunnen er spelenderwijs meer motorische vaardigheden geoefend worden. De les bestaat uit een leuke dans-warming up, waarna er een eenvoudige streetdance-choreografie wordt aangeleerd. Er is een drinkpauze en er worden dansspelletjes op muziek gedaan. De dans en muziek zijn aangepast op de mogelijkheden en belevingswereld van de kinderen.

Kijk in ons lesrooster wanneer deze les gegeven wordt.